Vuodesta 2019 eteenpäin apurahan saajat, heidän tutkimushankkeensa sekä myönnetyn
apurahan määrä julkaistaan säätiön sivuilla.